[1]
K. Kotuľáková, D. Dlholucký, L. Palicová, a L. Šprláková, „Vplyv výskumne ladeného prístupu na rozvoj spôsobilostí vedeckej práce žiakov nižšieho sekundárneho stupňa vzdelávania", sciED, roč. 10, č. 2, s. 2-19, led. 2020.