[1]
I. Slepáková a K. Kimáková, „Hodnotenie zručností v bádateľsky orientovanej výučbe biológie", sciED, roč. 6, č. 1, s. 133-143, čvc. 2015.