[1]
Z. Chocholoušková a L. Hajerová Müllerová, „Vliv terénní exkurze na modifikaci žákovských prekonceptů odborných pojmů", sciED, roč. 11, č. 1, s. 22-42, čer. 2020.