[1]
M. Slavíčková, „Spôsoby zovšeobecňovania u žiakov vo veku 12-13 rokov a ich budúcich učiteľov matematiky", sciED, roč. 11, č. 2, s. 40-52, led. 2021.