[1]
Ľubomír Held, „Konfrontácia koncepcií přírodovědného vzdelávania v Európe", sciED, roč. 2, č. 1, s. 69-79, pro. 2020.