[1]
J. Říčan, J. Škoda, V. Hermanová, a B. Lanková, „Komparace kvality tzv. teacher made testů s didaktickými testy a jejich vliv na úspěšnost žáků: případová studie", sciED, zář. 2021.