[1]
E. Čipková a M. Fuchs, „Hodnotenie vybraných bádateľských zručností študentov učiteľstva biológie", sciED, roč. 11, č. 2, s. 2-13, led. 2021.