[1]
V. Janštová, R. M. Dvořáková, J. Mourek, I. Rajsiglová, a P. Novotný, „Česká verze dotazníku CLASS určeného k měření profesionality postoje k biologii", sciED, roč. 13, č. 1, s. 9-25, čvc. 2022.