[1]
D. Koperová a Ľubomír Held, „Monitorovanie kognitívneho vývinu vo vzdelávacom programe ExpEdícia: Môže kognitívny vývin odrážať vplyv vzdelávacieho prostredia?", sciED, roč. 13, č. 2, s. 13-25, led. 2023.