[1]
P. Novotný, „Kritika textu Říčan J. et al. – Komparace kvality tzv. teacher made testů s didaktickými testy a jejich vliv na úspěšnost žáků: případová studie. Scientia in educatione, 12(2), 2021", sciED, roč. 13, č. 1, s. 39-41, čvc. 2022.