[1]
E. Trnová, T. Janko, J. Trna, a K. Pešková, „Typy vzdělávacích komiksů a analýza jejich edukačního potenciálu pro přírodovědnou výuku", sciED, roč. 7, č. 1, s. 49-64, čvc. 2016.