[1]
E. Čipková, M. Fuchs, a D. Šmida, „Úroveň bádateľských zručností žiakov 6. ročníka základných škôl", sciED, roč. 14, č. 1, s. 2-14, čer. 2023.