[1]
P. Kovařík, M. Kubiatko, a D. Randáčková, „Představy žáků základních škol o trávicí soustavě", sciED, roč. 14, č. 2, s. 32-43, pro. 2023.