[1]
V. Žák, „Disertační práce z didaktiky fyziky obhájené v České republice v letech 2004 až 2013 – přehled a analýza", sciED, roč. 6, č. 2, s. 35-50, pro. 2015.