[1]
V. Žák, M. Rusek, a L. Pavlasová, „Úvodník k trojici článků věnovaným disertačním pracím v oboru didaktika biologie, fyziky a chemie", sciED, roč. 6, č. 2, s. 2-3, led. 2016.