[1]
P. Šmejkal, M. Skoršepa, E. Stratilová Urválková, a P. Teplý, „Chemické úlohy se školními měřicími systémy: motivační orientace žáků v badatelsky orientovaných úlohách", sciED, roč. 7, č. 1, s. 29-48, čvc. 2016.