[1]
J. Poupová, „Víceznačné termíny ve středoškolských přírodovědných předmětech", sciED, roč. 15, č. 1, s. 80-95, čer. 2024.