[1]
D. Červeňová a P. Demkanin, „Možnosti využitia poznania neurovied v teórii fyzikálneho vzdelávania", sciED, roč. 14, č. 2, s. 20-31, pro. 2023.