[1]
V. Žák, „Metody sběru dat využívané didaktikou fyziky v mezinárodním prostředí", sciED, roč. 7, č. 2, s. 18-33, pro. 2016.