[1]
Z. Ješková, S. Lukáč, Ľubomír Šnajder, J. Guniš, B. Balogová, a M. Kireš, „Hodnotenie bádateľských zručností žiakov gymnázia", sciED, roč. 7, č. 2, s. 48-70, pro. 2016.