[1]
L. Müllerová, „Pojem evoluce a jeho vnímání žáky základních a středních škol", sciED, roč. 3, č. 2, s. 33-64, pro. 2020.