[1]
D. Stárková a M. Rusek, „Etické a bezpečnostní aspekty využívání ICT ve výuce chemie", sciED, roč. 7, č. 2, s. 100-110, pro. 2016.