[1]
J. Robová, „Výzkumy vlivu některých typů technologií na vědomosti a dovednosti žáků v matematice", sciED, roč. 3, č. 2, s. 79-106, pro. 2020.