[1]
M. Nevřelová a I. Ružek, „Geoparky – potenciál pre exteriérovú výučbu predmetov Geografia a Biológia", sciED, roč. 8, č. 1, čvc. 2017.