[1]
M. Kekule a V. Žák, „Postoje žáků k výuce fyziky v České republice – vybrané výsledky", sciED, roč. 1, č. 1, s. 51-71, říj. 2013.