[1]
B. Sarrazy a M.-P. Chopin, „Antropodidaktický přístup k interakcím učitel–žák ve výuce matematiky na 1. stupni školy", sciED, roč. 1, č. 1, s. 73-85, říj. 2013.