[1]
V. Chytrý a R. Kroufek, „Možnosti využití Likertovy škály – základní principy aplikace v pedagogickém výzkumu a demonstrace na příkladu zjišťování vztahu člověka k přírodě", sciED, roč. 8, č. 1, čvc. 2017.