[1]
V. Janštová a P. Novotný, „Didaktický výzkum jako součást závěrečných prací studentů učitelství biologie", sciED, roč. 8, č. 2, pro. 2017.