[1]
K. Jančaříková a L. Pavlasová, „Dovednost studentů učitelství biologie aplikovat teorii didaktických situaci při přípravě na výuku", sciED, roč. 9, č. 1, čer. 2018.