[1]
M. Kubiatko, „Predstavy žiakov o vylučovacej a endokrinnej sústave", sciED, roč. 8, č. 2, pro. 2017.