Čtrnáctová, H., a M. Klečková. „Doktorské Studium V Oblasti Didaktiky Chemie – vývoj a současnost". Scientia in Educatione, roč. 1, č. 1, říjen 2013, s. 119-24, doi:10.14712/18047106.10.