Kekule, M., a J. Viiri. „Přístupy žáků K řešení úloh V R-FCI Testu Sledované Pomocí Metody oční Kamery". Scientia in Educatione, roč. 9, č. 2, prosinec 2018, s. 117-30, doi:10.14712/18047106.1010.