Pavlátová, V., a R. Kroufek. „Pohled učitelů Na obtížnost vybraných environmentálních Pojmů V učebnicích Pro základní školy". Scientia in Educatione, roč. 9, č. 2, prosinec 2018, s. 57-79, doi:10.14712/18047106.1012.