Rusek, M. „Efekt zařazení Chemie Do Kurikula středních odborných škol nechemického zaměření". Scientia in Educatione, roč. 5, č. 2, prosinec 2014, s. 13-29, doi:10.14712/18047106.113.