Svobodová, S., a R. Kroufek. „Možnosti využití škály MSELS Pro testování environmentální Gramotnosti Na základních školách V České Republice". Scientia in Educatione, roč. 9, č. 2, prosinec 2018, s. 80-101, doi:10.14712/18047106.1210.