Pražáková, M., a L. Pavlasová. „Vstupní Znalosti účastníků geovědních táborů zjišťované asociační Technikou". Scientia in Educatione, roč. 10, č. 1, červenec 2019, s. 33-50, doi:10.14712/18047106.1257.