Stratilová Urválková, E., M. Teplá, a S. Janoušková. „Srovnávací analýza vzdělávacího Oboru Chemie Pro základní školy V rámci českého, polského, slovinského a estonského vzdělávacího Programu". Scientia in Educatione, roč. 10, č. 3, prosinec 2019, s. 50-71, doi:10.14712/18047106.1293.