Poupová, J., V. Janštová, R. Kuba, a J. Mourek. „Srovnávací analýza Biologické části národního Kurikula Na 2. Stupni základních škol České Republice a Ve vybraných postkomunistických zemích". Scientia in Educatione, roč. 10, č. 3, prosinec 2019, s. 94-124, doi:10.14712/18047106.1294.