Poupová, J. „Proč a Jak vyučovat dějiny vědy?". Scientia in Educatione, roč. 10, č. 1, červenec 2019, s. 4-16, doi:10.14712/18047106.1299.