Ušáková, K. „Reflexia Na Stav a perspektívy Didaktiky biológie Z pohľadu situácie Na Prírodovedeckej Fakulte Univerzity Komenského V Bratislave.". Scientia in Educatione, roč. 5, č. 2, prosinec 2014, s. 74-89, doi:10.14712/18047106.130.