Svobodová, S. „Testování vybraných Charakteristik výzkumných nástrojů Pro zjišťování Afektivní Dimenze environmentální Gramotnosti žáků 2. Stupně ZŠ". Scientia in Educatione, roč. 10, č. 2, leden 2020, s. 80-102, doi:10.14712/18047106.1319.