Skoršepa, M., J. Kmeťová, a E. Horváthová. „Tablet Alebo Notebook? Komparatívna štúdia žiakovho vnímania Rozdielnych technologických prístupov V počítačom Podporovanom Chemickom laboratóriu". Scientia in Educatione, roč. 11, č. 1, červen 2020, s. 82-96, doi:10.14712/18047106.1322.