Kotuľáková, K., D. Dlholucký, L. Palicová, a L. Šprláková. „Vplyv výskumne ladeného prístupu Na Rozvoj spôsobilostí Vedeckej práce žiakov nižšieho sekundárneho stupňa vzdelávania". Scientia in Educatione, roč. 10, č. 2, leden 2020, s. 2-19, doi:10.14712/18047106.1324.