Slepáková, I., a K. Kimáková. „Hodnotenie zručností V bádateľsky Orientovanej výučbe biológie". Scientia in Educatione, roč. 6, č. 1, červenec 2015, s. 133-4, doi:10.14712/18047106.138.