Vácha, Z. Didaktické Využití školních Zahrad V České Republice Na Primárním Stupni Základních škol. Scientia in Educatione, Roč. 6, č. 1, July 2015, s. 80-90, doi:10.14712/18047106.143.