Vančura, J. „Vliv procvičování Na Khan Academy Na Znalosti a Dovednosti žáků V Matematice". Scientia in Educatione, roč. 10, č. 2, leden 2020, s. 103-26, doi:10.14712/18047106.1520.