Samková, L., A. Hošpesová, F. Roubíček, a M. Tichá. „Badatelsky Orientované vyučování Matematice". Scientia in Educatione, roč. 6, č. 1, červen 2015, s. 91-122, doi:10.14712/18047106.154.