Samková, L. „Zkoumání Znalostí Obsahu a didaktických Znalostí Obsahu V Matematice Metodou Concept Cartoons". Scientia in Educatione, roč. 10, č. 2, leden 2020, s. 62-79, doi:10.14712/18047106.1548.