Němečková, L., a L. Pavlasová. „Pedagogická Praxe Studentů učitelství Biologie Z Pohledu mentorských Rozhovorů". Scientia in Educatione, roč. 10, č. 2, leden 2020, s. 20-43, doi:10.14712/18047106.1564.