Shahbari, J. A. „Styly myšlení V Matematice a Charakteristika Procesu modelování". Scientia in Educatione, roč. 11, č. 1, červen 2020, s. 59-68, doi:10.14712/18047106.1579.